Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

sobota, 21 lipca 2018

Zadania Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego


1. Przyjmowanie dokumentów dotyczących rozpoczęcia procesu inwestycyjnego które inwestor przed planowanym terminem rozpoczęcia robót, dołączając na piśmie:

 • oświadczenie kierownika budowy, stwierdzające o sporządzeniu planu bioz oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową, a także aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego,
 • w przypadku ustanowienia inspektora nadzoru budowlanego - oświadczenie inspektora nadzoru, stwierdzające przyjęcie obowiązków pełnienia nadzoru inwestorskiego i zaświadczenie o wpisie na listę właściwej izby samorządu zawodowego;
 • informację zawierającą dane dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów prawa budowlanego, która obejmuje:

 • kontrolę zgodności wykonywania robót budowlanych z przepisami prawa budowlanego, projektem budowlanym i warunkami określonymi w decyzji pozwolenia na budowę;
 • sprawdzanie materiałów budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie;
 • właściwe wykonywanie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.2.

3. Przeprowadzanie obowiązkowych kontroli obiektów budowlanych dla których ta kontrola jest obowiązkowa:

 • kat. V - obiekty sportu i rekreacji;
 • kat. IX - budynki kultury nauki i oświaty;
 • kat. X - budynki kultu religijnego;3.
 • kat. XI- budynki służby zdrowia, opieki społecznej i socjalnej;
 • kat. XII - budynki administracji publicznej;
 • kat. XIII- pozostałe budynki mieszkalne;
 • kat. XIV- budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego;
 • kat. XV- budynki sportu i rekreacji;
 • kat. XVI- budynki biurowe i konferencyjne;
 • kat. XVII- budynki handlu gastronomii i usług;
 • kat. XX- stacje paliw;
 • kat. XXII- place składowe, postojowe, składowiska odpadów, parkingi;
 • kat. XXIV- obiekty gospodarki wodnej;
 • kat. XXVII- budowle hydrotechniczne, piętrzące, upustowe i regulacyjne;
 • kat. XXVIII - obiekty mostowe, drogowe i kolejowe;
 • kat. XXIX- wolno-stojące kominy i maszty.

4. Przyjmowanie obiektów budowlanych do użytku

1. do obiektów budowlanych na wzniesienie których jest wymagane pozwolenie na budowę można przystąpić po zakończeniu budowy, jeżeli PINB w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji dołączając:

 • zawiadomienie o zakończeniu robót budowlanych;
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 • oświadczenie inwestora o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod.-kan, inst. gazowej);
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • oryginał dziennika budowy;

2. dla obiektu budowlanego lub budynku na użytkowanie którego jest wymagane pozwolenie na użytkowanie inwestor jest zobowiązany dołączyć:

 • wniosek o udzielanie pozwolenia na użytkowanie
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy
 • oświadczenie inwestor o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania;
 • protokoły badań i sprawdzeń (instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, inst. wod-kan, inst. gazowej itp.);
 • inwentaryzację geodezyjną powykonawczą;
 • oryginał dziennika budowy;
 • oświadczenie o braku sprzeciwu lub uwag ze strony organów wymienionych w art. 56 (Państwowa Inspekcja Sanitarna, Państwowa Straż Pożarna).

3. inwestor jest obowiązany zawiadomić właściwy organ o zakończeniu robót budowlanych objętych obowiązkiem zgłoszenia, w terminie 14 dni od dnia ich zakończenia.

5. Prowadzenie ewidencji rozpoczynanych i oddawanych do użytku obiektów budowlanych.

6. Udzielanie odpowiedzi na proponowane odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę.

7. Legalizacja samowoli budowlanych i ustalanie opłat legalizacyjnych.